Privacy policy

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода Користувача (надалі за текстом- Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо використання Сервісу Дада таксі і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

1.2. При використанні Сервісу Уклон, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

1.4. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди Користувач не може користуватися Сервісом Уклон.

1.5. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті або Мобільному додатку або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1.6. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.7. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – ТОВ «Дада таксі»;
 • Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації Користувача або здійснення Замовлення без реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується Сервісом Дада таксі;
 • Сервіс Дада таксі – можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного додатку з метою розміщення інформації про Замовлення, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання Замовлення та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Адміністратором, Користувачем, Партнером Дада таксі.
 • Партнер Дада таксі – третя особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання інформаційних послуг, який є публічним, та укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг, розміщеної Адміністратором на електронному ресурсі: dada-taxi.com.
 • Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами: адреса початкового та кінцевого пункту перевезення, час подачі автомобіля, тип автомобіля, вартість перевезення, а також додаткові вимоги.
 • Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон.
 • Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.dada-taxi.com.
 • Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Dada-taxi.com», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу Dada.
 • Технологічна платформа – це взаємопов’язана сукупність комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), яка призначена для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про Замовлення, які надійшли до Адміністратора від Користувачів та надання доступу до цієї інформації Партнерам Dada.
2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання Сервісу Dada, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Сервісу Dada.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні Сервісу Уклон, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

2.6. При реєстрації через Веб-сайт та Мобільний додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.8. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

3. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ УКЛОН БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач може використовувати Сервіс Dada без реєстрації Користувача лише при здійсненні Замовлення через Веб-сайт. В цьому випадку Користувач обов’язково повинен ввести у форму Замовлення своє ім’я та номер телефону.

3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні Сервісу Dada.

3.3. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

5. СЕРВІС УКЛОН

5.1. Сервіс Уклон надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання, що дозволяє Користувачам організовувати та планувати перевезення.

5.2. Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам Уклон доступ до інформації про Замовлення Користувачів. Партнери Уклон в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами Уклон та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

5.3. Надання Послуг здійснюється Партнерами Dada на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких не є Адміністратор, навіть в тому випадку, якщо Користувач отримав інформацію про такі Послуги за допомогою використання Сервісу Уклон або якщо Адміністратор будь-яким іншим чином сприяв укладенню таких договорів.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами Уклон інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами Dada.

5.5. В разі замовлення автомобіля «Доставка» Користувач зобов’язується не замовляти доставку предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з перевезенням таких предметів. При цьому Партнери Уклон мають право відмовити Користувачу в наданні послуги доставки в разі виявлення предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України.

5.6. Веб-сайт, Мобільний додаток, Сервіс Уклон не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.

5.7. Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Сервісу Уклон або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

5.8. Адміністратор має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів під час перевезення Партнерами Уклон. Страхування здійснюється Адміністратором за власний рахунок, на Користувача не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Адміністратора, на що Користувач надає свою згоду. Користувач має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Адміністратора:

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ DADA

6.1. Користувач при використанні Сервісу dada може розміщувати інформацію і об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Сервісу Уклон та/або Партнерів Dada (далі – Контент). При цьому в разі розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими правами на нього та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред’явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв’язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту на Веб-сайті та/або Мобільному Додатку.

6.2. Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати Контент на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та його згоди.

6.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення Контенту на Веб-сайті та Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами, і не несе відповідальності за його достовірність і правомірність.

6.4. Адміністратор зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщеного Користувачем Контенту. Користувач зобов’язується надати Адміністратору права на публікацію Контенту або видалити Контент.

6.5. Користувач зобов’язується не використовувати Сервіс Dada для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

6.6. Контент не повинен містити:

 • обмеження прав меншин;
 • видачі себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;
 • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої особи;
 • рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав’язування послуги іншим способом;
 • матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

6.7. При використанні Сервісу Dada , Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/ або об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

6.8. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів прав інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів прав інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.

6.9. При використанні Сервісу Dada, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

6.10. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісу Уклон, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

6.11. Адміністратор має право на вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ, ПРОМОКОДИ

7.1. Оплата Послуг здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту на Послуги (у святкові дні, при заторах на дорогах, в залежності від погодних умов, а також в інших випадках) тарифи можуть бути збільшені. В такому випадку при здійсненні Користувачем Замовлення з’являється позначка «Підвищений попит». Користувач має право коригувати суму запропонованого тарифу використовуючи функціональні можливості Мобільного Додатку та Веб-сайту. При зміні маршруту або тривалому очікуванні пасажира вартість Послуг перераховується відповідно до тарифів. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки.

7.2. Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру Dada. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Уклон, що надав Послугу.

7.3. Користувач може здійснити оплату за Послуги Партнеру Dada за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або Веб-сайт. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.

7.4. Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг, що підлягає оплаті на користь Партнера, та доведення вказаної інформації до Користувачів. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги.

7.5. Оплата Послуг Партнерам Уклон також може бути здійснена Користувачем через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

7.6. Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу Dada та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам промокоди, які Користувачі мають можливість використати при здійсненні Замовлень; щоб скористатися промокодом Користувач повинен ввести його у поле «Додати промокод» у Мобільному Додатку або Веб-сайті.

7.7. Користувач погоджується, що промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати; промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Адміністратором у будь-який час та з будь-якої причини; промокоди можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які встановлюються для таких промокодів; промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті промокод не відновлюється; заміна промокоду грошима чи будь-яким іншим благом не допускається; за одну поїздку можна використати лише один промокод.

8. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

8.1. Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Сервіс Уклон, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

8.2. Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем Сервісу Уклон, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

8.3. Дана Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Сервісу Уклон, Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-яким чином, крім їх використання за функціональним призначенням кінцевим споживачем.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

9.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Веб-сайті та Мобільному додатку, а також при використанні Сервісу Dada; в зв’язку з відсутністю можливості отримати доступу до Сервісу Dada або його використання; ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Партнерами Dada; будь-якими діями чи бездіяльністю Партнерів Уклон; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень Партнерів Dada, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Сервісу Dada.

9.2. Веб-сайт, Мобільний Додаток, Сервіс Уклон надаються для використання Користувачами за принципом “as is” (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, що Сервіс Dada, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідають очікуванням Користувача та/або Сервіс Уклон буде надаватися безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісу Dada або будь-якої його частини.

9.3. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до Сервісу Dada. Функціонування Сервісу Уклон може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

9.4. Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою банківських карток Користувача, в тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків з використанням Банківських карток регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

9.5. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Сервісу Уклон по його роботі.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10.3. Зважаючи на безоплатність використання Сервісу Dada, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

10.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

10.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

10.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

10.7. Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою і його перекладами російською та англійською мовами юридичну силу має виключно версія документа українською мовою, яка розміщена за адресою: Dada-taxi.com